Szkolenia dla instalatorów realizowane przez firmę BORKOWSKI

Szkolenia
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza (nr szkolenia można dopisać przy nazwisku uczestnika) lub przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:
handel@borkowski.pl
W temacie maila prosimy o podanie numeru szkolenia.
  • Zgłoszenia potwierdzane będą telefonicznie.
  • Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały szkoleniowe.
  • W trakcie szkolenia przewidziany jest poczęstunek i napoje.
  • W przypadku wycofania się z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o niezwłoczne pisemne lub telefoniczne powiadomienie.

Szkolenia - formularz zgłoszeniowy

Dane firmy:

Nazwa firmy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
NIP:

Dane osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:

Uczestnik szkolenia:

Uczestnik szkolenia: